Image module

Styrelseportal
– för konfidentiella och känsliga styrelsedokument

En styrelseportal är ett verktyg utformat för att digitalisera och effektivisera styrelsearbetet. Det är en säker plattform som tillåter styrelseledamöter att samarbeta, dela information och fatta beslut på ett mer effektivt sätt. En styrelseportal skapar ramarna för ett professionellt och strukturerat arbetsflöde för styrelse, advisory board etc. Rollbaserad åtkomstnivå tillåter även till exempel revisor och sekreterare att distribuera och arkivera sekretessbelagda handlingar till styrelsen.

En av de största fördelarna med att använda en styrelseportal är att den säkerställer en hög grad av säkerhet för den känsliga information som vanligtvis utbyts före, under och efter styrelsemötena. BetterBoard Board Portal använder avancerade säkerhetsprotokoll, inklusive kryptering och åtkomstkontroll, för att skydda data från obehörig åtkomst och missbruk.

BetterBoards styrelseportal erbjuder:

Kan du känna igen det..

  • konfidentiella och känsliga styrelsedokument distribueras via e-post
  • styrelsehandlingar erhålls till exempel från revisor och sekreterare som inte är ledamöter i styrelsen
  • styrelsehandlingar arkiveras lokalt hos den enskilde styrelseledamoten – ofta i mejlprogrammet
  • styrelsens historiska handlingar och protokoll är inte samlade på ett ställe och därmed inte tillgängliga för alla styrelseledamöter
  • styrelsen har inte tagit ställning till IT-säkerhet för korrekt hantering av dokument

Delad struktur med en styrelseportal

Styrelseportalen ger en gemensam plattform för att strukturera, lagra och organisera styrelsens handlingar, beslut och kommunikation. Det gör det lättare för styrelseledamöterna att hitta och hänvisa till relevant information när de behöver den.

Sammantaget är styrelseportalen ett nödvändigt styrelseverktyg för styrelser som vill digitalisera sitt arbete och uppnå en högre grad av säkerhet och effektivitet. Det tillåter styrelseledamöter att samarbeta och fatta beslut på ett mer effektivt sätt, samtidigt som de skyddar sin data från obehörig åtkomst och missbruk.

Se styrelseportalen på 30 min

Vi är redo att ge er en onlinedemo av vår styrelseportal. Det är ganska oförpliktigande, men här kommer ni att navigeras runt i portalen och få en bra inblick i styrelseportalens många funktioner. Vi utgår från en fiktiv styrelse och kräver inga förberedelser från er sida.

Image module