Image module

Datarum ger säker och enkel informationsdelning i due diligence-processer

Ett datarum är mer än att bara lagra och dela konfidentiella dokument, det kan användas från första NDA till slutkontraktet, där du även har möjlighet att signera med e-signatur direkt i datarummet.

Datarum ger både säkerhet och enkel informationsdelning i due diligence-processer genom att t.ex. M&A’s.

När du använder ett virtuellt datarum kan du säkerställa att alla intressenter har tillgång till nödvändiga dokument på ett säkert och effektivt sätt.

Image module

Due diligence inte bara för M&A

Situationer med due diligence, där ett virtuellt datarum ofta krävs:

Vilka fördelar ger ett datarum?

Datarrum används vanligtvis i processer där det krävs en hög konfidentialitet och e-signatur.

Ett virtuellt datarrum ger företaget möjlighet att dela känslig och konfidentiell information, dokument och uppgifter med personer både inom och utanför företaget.

Med datarrummet säkerställs hög IT-säkerhet, där all kommunikation är krypterad och samtidigt med 100 % spårning på vad som händer med den delade informationen direkt i det stängda datarrummet.

Med datarrummet från BetterBoard har man möjlighet att välja mellan 5 olika åtkomstnivåer beroende på vad den enskilda användaren ska kunna göra i datarrummet.

I datarummet kan exempelvis rättigheter ges till:

 • Översikt över uppladdade dokument
 • Uppladdning och nedladdning
 • Signera digitalt
 • Lästa dokument
 • Se egna och andras frågor
 • Skapa mappar
Image module

Ett digitalt datarum ger säkerhet och skapar förtroende där det behövs genomföra due diligence av ett företag, till exempel i samband med förvärv/avyttring. Om man har många inblandade parter och dokument, så bidrar ett datarum med en användarvänlig Q&A-funktion till att säkerställa en enklare process med struktur och översikt.

Uppger Stefan Schelde Hansen
Grundare av BetterBoard Datarum

Stefan har byggt upp BetterBoard på konceptet; ”Man ska ha ordning på sin egen bakgård.

Just det gäller även vid due diligence, som kan skapas med ett digitalt datarum.

Där betydelsen i att kunna ackumulera kontrakt, bokslut samt andra viktiga informationer på ett ställe, som ska ge de involverade parterna en bild av hur företagets hälsa är samt överblick över de juridiska och finansiella förhållandena.

Datrum – professionellt och användarvänligt

 • Fullständig översikt över tillgång och aktivitet
 • Effektiv och krypterad dokumentdelning
 • Säker 2-faktorsinloggning som standard
 • Signera enkelt med e-signatur
 • Rättighetshantering
 • Intuitivt Q&A-modul
 • Dokument spårning
 • Indexerad översikt
 • Kan ställas in på flera olika språk
 • Enkel skapande av "motpart"
 • Automatisk PDF-generering
 • Loggning av användarhändelser
 • Smart förfrågningslista funktion
 • Inga startkostnader
 • Kort bindningstid - från 30 dagar
 • Kom igång inom några timmar
 • Gratis onboarding och support
 • Export av all information och kommunikation i samband med avslutning
 • Fullständig översikt över tillgång och aktivitet
 • Effektiv och krypterad dokumentdelning
 • Säker 2-faktorsinloggning som standard
 • Signera enkelt med e-signatur
 • Rättighetshantering
 • Intuitivt Q&A-modul
 • Dokument spårning
 • Indexerad översikt
 • Kan ställas in på flera olika språk
 • Enkel skapande av "motpart"
 • Automatisk PDF-generering
 • Loggning av användarhändelser
 • Smart förfrågningslista funktion
 • Inga startkostnader
 • Kort bindningstid - från 30 dagar
 • Kom igång inom några timmar
 • Gratis onboarding och support
 • Export av all information och kommunikation i samband med avslutning

Datarum med intuitiv Q&A-funktion (frågor och svar)

I en due diligence-process är det viktigt att kunna ställa frågor direkt till ett specifikt dokument och sedan samtidigt ha en samlad översikt över de ställda – och besvarade frågorna.

BetterBoard’s datarum har en intuitiv Q&A-funktion, som ger de tilldelade personerna i datarummet möjlighet att ställa frågor direkt på dokumentet. Administratören för datarummet väljer i förväg, vem som får se/svara på de ställda frågorna.

All kommunikation sparas i datarummet i en strukturerad form så att det vid till exempel closing kan laddas ner en fil med all information och kommunikation som har förekommit i datarummet.

Med Q&A-funktionen i datarummet får man en strukturerad och förtroendefull översikt av all kommunikation, vilket skapar trygghet i en potentiellt sårbar försäljningssituation.

Priserna på virtuellt datarum

 SMALL

SEK 2.895 vid månadsbetalning
SEK 22.695 vid årlig betalning

 • 1 datarum
 • Obegränsat antal mappar
 • 1 GB data
 • Inkl. 20 användare
 • Inkl. 20 signaturprocesser

 MEDIUM

SEK 4.795 vid månadsbetalning
SEK 37.995 vid årlig betalning

 • 5 datarum
 • Obegränsat antal mappar
 • 10 GB data
 • Inkl. 20 användare
 • Inkl. 20 signaturprocesser

 LARGE

SEK 6.595 vid månadsbetalning
SEK 52.995 vid årlig betalning

 • 10 datarum
 • Obegränsat antal mappar
 • 100 GB data
 • Inkl. 20 användare
 • Inkl. 20 signaturprocesser

Ska ni ha ett datarum?

Som alltid står BetterBoard gärna till tjänst för bra onboarding, även om det sällan är nödvändigt eftersom systemet är direkt tillgängligt. Dessutom kräver det ingen integration eftersom det är en 100% molnbaserad lösning.

Vi har dansk support om det skulle behövas.

Image module

Ring mig

Få ett samtal från Betterboard och få mer information om vad ett virtuellt datarum (VDR) kan göra för dig.

Ring mig
Image module

Boka online demo

På mindre än en halvtimme går vi igenom datarummets primära funktionalitet, säkerhet och de 5 åtkomstnivåerna.

Boka online demo
Image module

Beställ ditt datarum

Beställ ditt datarum direkt här. En vanlig arbetsdag ger vi dig tillgång inom några timmar.

Beställ ditt datarum
Image module

Ring mig

Image module

Boka online demo

Image module

Beställ ditt datarum

Få ett samtal från Betterboard och få mer information om vad ett virtuellt datarum (VDR) kan göra för dig.

På mindre än en halvtimme går vi igenom datarummets primära funktionalitet, säkerhet och de 5 åtkomstnivåerna.

Beställ ditt datarum direkt här. En vanlig arbetsdag ger vi dig tillgång inom några timmar.

Ring mig
Boka online demo
Beställ ditt datarum