Styrelseportal

Frigör tid för värdeskapande styrelsearbete – enkelt och säkert!

Boka online demo
Prova portalen gratis
Mer information

Hög Datasäkerhet

Styrelsens konfidentiella och känsliga dokument är säkrade på en extremt hög nivå med styrelseportalen.

100 % Cloudbaseret

Styrelseportalen kräver ingen integration eller installation. Du kan logga in direkt var du än är och på den enhet du vill arbeta från.

Enkelt och intuitivt

Styrelseportalen är designad med fokus på användarvänlighet. Enkel och intuitiv att använda för alla styrelsemedlemmar och relaterade kommittéer.

Varför använda en styrelseportal?

För att effektivisera styrelsens arbete före, under, och efter styrelsemötena samtidigt som man följer gällande lagstiftning kring IT-säkerhet och GDPR.

En styrelseportal är ett styrelseverktyg speciellt utformat för att ge mer struktur och ett säkrare sätt att dela och behandla konfidentiella dokument och information. Portalen optimerar styrelsearbetet, bland annat genom att frigöra tid för styrelsen för värdeskapande styrelsearbete, vilket därmed skapar mervärde för företaget/organisationen.

Styrelseportalen optimerar styrelseledamöternas processer kring samverkan och beslut, som bl.a ökar överblicken över styrelsens arbete. Tillgång till en styrelseportal kan beviljas både interna och externa intressenter. Åtkomsterna definieras och hanteras med hjälp av olika åtkomstnivåer, som är anpassade efter användarens roll i respektive styrelse. Önskas ytterligare diskretion kan en professionell styrelseportal användas för att sätta upp konfidentiella arbetsytor där man till exempel kan hantera särskilt känsliga ärenden eller andra ämnen som kräver begränsad åtkomst.

En bra styrelseplattform är användarvänlig och ger enkel tillgång till information, möten, protokoll, stadgar, budgetar mm för alla styrelseledamöter, oavsett var de befinner sig och oavsett vilken enhet de arbetar från.

Styrelseportalen är den idealiska lösningen för företag som letar efter en säker och effektiv plattform för sitt styrelsearbete. Genom hela processen – från planering och samordning inför mötena, till genomförande och protokollskrivning samt uppföljning efter mötena med protokoll för digital signatur – är styrelseportalen rätt val för professionellt styrelsearbete.

Upplev fördelarna med en styrelseportal

Image module

Känner du igen dig i nedan punkter?

  • Konfidentiella och känsliga styrelsedokument distribueras via e-post.
  • Styrelsedokument, exempelvis från revisorn, eller andra som inte är medlemmar i styrelsen tas emot.
  • Styrelsedokument arkiveras lokalt hos varje styrelsemedlem – ofta i e-postprogrammet.
  • Styrelsen har inte tagit ställning till IT-säkerheten för korrekt hantering av styrelsedokument.
  • Du behöver samla dokument från flera e-postmeddelanden och egna arkivsystem före varje styrelsemöte.
  • Styrelsens historiska dokument och protokoll är inte samlade på ett ställe och därmed inte tillgängliga för alla styrelsemedlemmar.

Styrelseportalen innehåller bland annat:

Hybridmöte
Gör styrelsemöten ännu effektivare och ge styrelsemedlemmarna möjlighet att delta antingen fysiskt eller virtuellt via hybridmötesfunktionen.
E-signatur
Optimera dokumenthantering och göra avtalsprocesser mer strömlinjeformade med e-signaturlösning. Signera med BankID, MitID, SMS-kod etc.
Interaktivt årshjul
Gör årsplaneringen mer engagerande och överskådlig med det interaktiva årshjulet.
Image module
Image module
Omröstningsmodul
Gör beslutsfattandet mer strömlinjeformat och effektivt med omröstningsmodulen. Gör en omröstning över möten och dokument eller skapa dina egna omröstningar.
Protokollfunktion
Skriv sammanträdets protokoll direkt under mötet och skicka det eventuellt till ordföranden för godkännande innan det sänds vidare för elektronisk underskrift av justeringspersoner.
Automatisk PDF-generering
Dokument som laddas upp till styrelseportalen kommer automatiskt att skapa en PDF-version av den uppladdade filen oavsett vilken filtyp som har laddats upp.
Ladda ner mötesbok
Gör mötesmaterialet lättillgängligt för alla styrelsemedlemmar.
Arbetsyta för utvalda medlemmar
Skapa ett digitalt rum där alla teammedlemmar kan dela resurser, diskutera idéer och arbeta tillsammans.
2-faktorsinloggning (2FA)
Förstärk säkerheten och skydda känslig data med 2-faktorsinloggning. Ge användarna ett extra lager av skydd när de loggar in, så att endast behöriga personer har åtkomst.
Image module

Vad säger kunderna om vår styrelseportal?