Image module

Årshjul

Med det interaktiva årshjulet från BetterBoard får styrelsen ett smart planeringsverktyg som skapar en överblick över årets framsteg och aktiviteter, samtidigt som styrelsens alla informationstillgångar och möten samlas på styrelseportalen.

Årshjulet representeras av årets 12 månader och fyra kvartal, till vilka aktiviteter kan läggas till för varje enskild månad och kvartal genom att klicka på dessa. När alla månader och kvartal är helt eller delvis ifyllda kan årshjulet även laddas ner som en enda PDF-fil, vilket ger en enkel och strukturerad översikt över alla aktiviteter, uppdelade på respektive månader och kvartal.

Intuitiv design gör BetterBoard-plattformen enkel att använda för alla

På BetterBoard strävar vi efter att göra portalen till ett verktyg som kan användas av alla styrelseledamöter, oavsett ålder och teknisk förmåga. Här framstår det interaktiva årshjulet som ett bra exempel.

Som administratör på portalen har du möjlighet att justera både kvartalen, månaderna och namnet på årshjulet löpande. Det är också möjligt för administratören att skapa flera årshjul och helt radera ett.

Intuitiv design gör BetterBoard-plattformen enkel att använda för alla

På BetterBoard strävar vi efter att göra portalen till ett verktyg som kan användas av alla styrelseledamöter, oavsett ålder och teknisk förmåga. Här framstår det interaktiva årshjulet som ett bra exempel.

Som administratör på portalen har du möjlighet att justera både kvartalen, månaderna och namnet på årshjulet löpande. Det är också möjligt för administratören att skapa flera årshjul och helt radera ett.

Ljusblå märkning:

En ljusblå markering indikerar att en månad eller kvartal har valts, och att aktiviteter nu kan läggas till.

Ljusblå märkning:

En ljusblå markering indikerar att en månad eller kvartal har valts, och att aktiviteter nu kan läggas till.

Mörkblå märkning:

Den mörkblå markeringen indikerar för användaren att aktiviteter har lagts till under en månad.

Mörkblå märkning:

Den mörkblå markeringen indikerar för användaren att aktiviteter har lagts till under en månad.

Orange märkning:

Orange markering indikerar vilka kvartal aktiviteter har lagts till.

Orange märkning:

Orange markering indikerar vilka kvartal aktiviteter har lagts till.

Är du intresserad av att prova, kan du nedan beställa en gratis testportal som inkluderar ett årshjul*.

Boka online demo
Prova portalen gratis
Få mer information

*Årshjulsfunktionen är en tillvalsfunktion till BetterBoard-portalen (ingår i Premium). Se priser och alla funktioner här.

Är du intresserad av att prova, kan du nedan beställa en gratis testportal som inkluderar ett årshjul*.

Prova portalen gratis
Boka online demo
Få mer information

*Årshjulsfunktionen är en tillvalsfunktion till BetterBoard-portalen (ingår i Premium). Se priser och alla funktioner här.