Integritetspolicy Allmänt

Personuppgifter är alla typer av information som på något sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar och behandlar vi (eller någon av dem vi använder för detta, till exempel Google) en mängd sådana uppgifter. Detta sker till exempel när du klickar på något av vårt innehåll, om du anmäler dig till mitt nyhetsbrev, beställer material eller beställer vår produkt.

De typer av uppgifter som typiskt samlas in och behandlas inkluderar: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk plats, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till det och själv anger informationen, behandlas även: Namn, telefonnummer, e-post.

Säkerhet

Vi har naturligtvis vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, som till exempel att skicka material eller skapa ett testkonto. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den period som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på informationens karaktär och syftet med lagringen.

Nyhetsbrev

Om du har gett ditt samtycke (enligt Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, bokstav a) till att vi får skicka vårt nyhetsbrev till dig, lagrar vi ditt namn och e-post för att skicka nyhetsbrev via e-post. Vi samlar också in information om hur du interagerar med vårt nyhetsbrev. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på info@betterboard.se eller genom att avregistrera dig i botten av nyhetsbrevet. Det lämnade samtycket dokumenteras till två år efter att det återkallas.

Utlämning av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka platser du klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment etc. överförs till tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet ”Cookies” nedan. Informationen används för att rikta annonsering om vi använder oss av detta.

Vi använder även ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda den för egna syften.

Utlämning av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot att uppgifter används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till support@betterboard.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

BetterBoard ApS
Kolding Åpark 1
6000 Kolding
Telefon: +45 53 54 53 21
Email: support@betterboard.dk