Image module

10 mest använda funktioner

Vi har samlat våra 10 mest använda funktioner på styrelseportalen. Effektivisera ert styrelsearbete med ett styrelseverktyg som enkelt och säkert skapar struktur och överblick. Vill ni veta mycket mer om vad en styrelseportal kan göra för ditt styrelsearbete?

Skaffa mer information
Prova portalen gratis
Boka online demo

#1 – Interaktivt årshjul

Hur skapar ni en överblick över era aktiviteter i styrelsen? Hos BetterBoard är det en av de mest använda funktionerna, eftersom det hjälper till att skapa en överblick över årets framsteg och aktiviteter. Det är både intuitivt och lätt att använda och ger en visuell överblick. När årshjulet är klart kan det laddas ner och användas till exempel i dagordningen eller i en PowerPoint till nästa styrelsemöte.

Det skapar överblick och underlättar planeringen av ert styrelsearbete.

Läs mer om det interaktiva årshjulet härInteraktivt årshjul
Image module
Image module

#2 – Protokollfunktion

Skriver ni under era protokoll efter varje styrelsemöte? Hos BetterBoard är protokollfunktionen en av de mest använda funktionerna, eftersom den kan skrivas direkt på styrelseportalen.

Protokollfunktionen är otroligt enkel att använda, med möjlighet till granskning innan den skickas för elektronisk signatur.

Vill du veta mer om protokollfunktionenReferatfunktionen

#2 – Protokollfunktion

Skriver ni under era protokoll efter varje styrelsemöte? Hos BetterBoard är protokollfunktionen en av de mest använda funktionerna, eftersom den kan skrivas direkt på styrelseportalen.

Protokollfunktionen är otroligt enkel att använda, med möjlighet till granskning innan den skickas för elektronisk signatur.

Vill du veta mer om protokollfunktionenReferatfunktionen
Image module

#3 – E-signatur

Digital signering av dokument direkt på styrelseportalen.

Med e-signatur kan du skriva under styrelseprotokoll, kontrakt och andra avtal som kräver underskrifter från styrelseledamöter och andra.

Samtidigt kan du få en överblick över vem som skrivit på och vilka som saknas i en signaturprocess.

Läs mer om E-signatur härE-signatur
Image module
Image module

#4 – Hybridmöten

Med hybridmöten har ni möjlighet att delta både fysiskt och online i samma styrelsemöte. Det innebär att du kan komma åt ett planerat styrelsemöte från en dator, surfplatta eller smartphone, oavsett var du befinner dig.

Hybridmötesfunktionen på BetterBoards styrelseportal kan användas med alla kända videomötestjänster som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype och många fler.

Läs om fördelarna med hybridmöten härHybridmøder

#4 – Hybridmöten

Med hybridmöten har ni möjlighet att delta både fysiskt och online i samma styrelsemöte. Det innebär att du kan komma åt ett planerat styrelsemöte från en dator, surfplatta eller smartphone, oavsett var du befinner dig.

Hybridmötesfunktionen på BetterBoards styrelseportal kan användas med alla kända videomötestjänster som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype och många fler.

Läs om fördelarna med hybridmöten härHybridmøder
Image module

#5 – Arbetsrum

Har du haft behov av att utvalda medlemmar arbetar med ett ämne utan att alla i styrelsen behöver vara med i hela processen? Samt att dela sekretessbelagda handlingar med externa personer som inte ingår i styrelsen, t ex revisor eller advokat?

Detta kan ni göra med funktionen ”Arbetsrum” på styrelseportalen. Arbetsrum är ett säkert, kraftfullt och effektivt verktyg integrerat i portalen. Det säkerställer att ni kan kommunicera och dela konfidentiella dokument med utvalda personer, interna såväl som externa, där de inblandade samtidigt kan signera digitalt direkt i arbetsytan. Smidigt och enkelt.

Läs mer om arbetsrum härArbejdsrum
Image module
Image module

#6 – Sökfunktion

Undvik att tappa överblicken över dokumenten i er styrelse.

Med den användarvänliga sökfunktionen på BetterBoard Board-portalen är det möjligt att göra en effektiv sökning efter ord och dokument av portalens innehåll.

Se hur sökfunktionen fungerarSøgefunktion

#6 – Sökfunktion

Undvik att tappa överblicken över dokumenten i er styrelse.

Med den användarvänliga sökfunktionen på BetterBoard Board-portalen är det möjligt att göra en effektiv sökning efter ord och dokument av portalens innehåll.

Se hur sökfunktionen fungerarSøgefunktion
Image module

#7 – Intelligent mötesarkiv

Med portalens automatiserade mötesarkiv får ni en bättre struktur och större överblick över ert styrelsearbete.

Med ”Mötesarkiv” bygger portalen automatiskt upp ett strukturerat mötesarkiv, så att det är enkelt och tydligt för alla medlemmar att hitta tidigare möten och styrelsehandlingar.

Det skapar stort värde för styrelsen, och är också en viktig del för att följa lagkraven i ”Kontrollpaketet”.

Läs mer om mötesarkivet härMødearkiv
Image module
Image module

#8 – Automatisk PDF-generering

Med automatisk PDF-generering görs hanteringen av styrelsematerial betydligt enklare för alla användare på portalen.

Med automatisk PDF-generering behöver ni inte tänka på vilka filformat ni laddar upp till portalen och samtidigt ser systemet till att generera en mötesbok i PDF-format av allt mötesmaterial.

Se mer om automatisk PDF-generering härPDF-generering

#8 – Automatisk PDF-generering

Med automatisk PDF-generering görs hanteringen av styrelsematerial betydligt enklare för alla användare på portalen.

Med automatisk PDF-generering behöver ni inte tänka på vilka filformat ni laddar upp till portalen och samtidigt ser systemet till att generera en mötesbok i PDF-format av allt mötesmaterial.

Se mer om automatisk PDF-generering härPDF-generering
Image module

#9 – Visuell översikt över lästa/olästa dokument

Med den visuella översikten av lästa och olästa dokument ger BetterBoard-portalen en hjälpande hand för bland annat mötesförberedelser.

Som styrelseledamot får du en snabb och strukturerad överblick på din förstasida över hur många dokument du behöver läsa tvärs över möten och mappar.

Läs mer om visuell överblick härVisuelt overblik
Image module
Image module

#10 – Ladda ner digital mötesbok

Mötesboksfunktionen på BetterBoard-portalen gör att styrelsen kan ladda ner en kombinerad PDF-fil av allt mötesmaterial, där även själva dagordningen ingår.

Det innebär att styrelseportalen erbjuder ett verktyg för dig som vill läsa allt mötesmaterial i ett samlat dokument. Du behöver därför inte navigera och öppna flera olika dokument under din läsning.

Läs mer om att ladda ner digital mötesbokDownload digital mødebog

#10 – Ladda ner digital mötesbok

Mötesboksfunktionen på BetterBoard-portalen gör att styrelsen kan ladda ner en kombinerad PDF-fil av allt mötesmaterial, där även själva dagordningen ingår.

Det innebär att styrelseportalen erbjuder ett verktyg för dig som vill läsa allt mötesmaterial i ett samlat dokument. Du behöver därför inte navigera och öppna flera olika dokument under din läsning.

Läs mer om att ladda ner digital mötesbokDownload digital mødebog
Image module