Image module

Smart mötesarkiv

– Med BetterBoard-portalens automatiserade mötesarkiv får du en bättre struktur och större överblick över ditt styrelsearbete.

I BetterBoard har vi gjort det enklare och effektivare för dig och din styrelse att ha en strukturerad överblick över hållna möten och relaterade viktiga styrelsedokument. Med ”Mötesarkiv” ser BetterBoard-portalen till att tidigare hållna möten och tillhörande handlingar och protokoll alltid är tillgängliga för dig och din styrelse helt automatiskt.

Bättre struktur över möten

Det automatiserade och intelligenta mötesarkivet har en lång rad positiva effekter: För det första sparar styrelsen tid på att arkivera dokument. För det andra får de en strukturerad översikt över verksamheten för alla styrelseledamöter. För det tredje kommer till exempel revisorn att uppleva en effektivare och snabbare tillgång till protokoll och slutligen gör automatiseringen det lättare men “on-boarding” av nya styrelseledamöter eller en ny styrelseordförande.

BetterBoard Board-portalen ser inte bara till att hållna möten arkiveras under ”Mötesarkiv”.  Systemet skapar också automatiskt årliga mappar, så att även efter många års historik är systemet fortfarande väldigt tydligt.

Kontrollpaketet

Med det nya kontrollpaketet höjs kravet på förvaring av företagshandlingar. Med BetterBoard – Styrelseportalen kan alla förenings- och företagsdokument lagras smidigt och enkelt, vilket också är en viktig del för att uppfylla lagkrav i kontrollpaketet.

Läs mer om kontrollpaketet här 

Bra onboarding

Ett av de värdeskapande delarna i det automatiserade och intelligenta mötesarkivet är som sagt en enklare och effektivare onboardingprocess för nya styrelseledamöter. Via systemet kan nya styrelseledamöter snabbt få en överblick över pågående projekt samt en inblick i och tillgång till de senaste styrelseprotokollen. De nya medlemmarna får givetvis också tillgång till viktig information, såsom bolagsordning, arbetsordning, strategiska planer och nyckeltal.

Kort sagt bidrar den automatiserade funktionen i BetterBoard-portalen till en effektiv och snabb onboardingprocess för både nya ledamöter och den sittande styrelsen – allt i syfte att skapa värdeskapande och effektivt styrelsearbete.

Bedre overblik over moeder med BetterBoard Bestyrelsesportalens moedearkiv

Upplev en portal som skapar värde

Styrelseportalen innehåller många smarta funktioner som hjälper till att göra det smidigt och enkelt för styrelse och styrelseledamöter. Här kan du få en snabb överblick över några av funktionerna. Vill du höra mer om vår portal och vad vi kan erbjuda dig och din styrelse? – Så beställ gratismaterial här och få fördjupad information. Om du har ytterligare frågor angående BetterBoard-portalen eller dess funktioner kan du också kontakta oss här.

Upplev styrelseportalen

Prova portalen gratis
Boka online demo
Få mer information