Kundcase

Kundecase - Michael Staal

Michael Staal

Wineandbarrels A/S

När du arbetar i en styrelse är du en del av teamet. Därför är det avgörande att ha kontroll över sina verktyg. När man arbetar med människor, där effektivisering av tid och säkerhet är en nödvändighet för att lyckas. Det har Michael Staal fått erfara efter sina många år som direktör och styrelseordförande i flera bolag.

Läs mer
Kundecase - Anne-Christine-Helms

Anne Christine

Christian Nielsens Fond

Hur upprätthåller man säkerhet och struktur när man hanterar ansökningar om fondmedel och samtidigt agerar handläggare för flera olika styrelser i ett företag? Anne Christine hittade lösningen i BetterBoard Board-portalen.

Läs mer
Kundecase Marlene Haugaard

Marlene Haugaard

H. Skjøde Knudsen A/S

Som professionell styrelseledamot, där tiden är knapp och struktur är väsentligt, kan man effektivisera sitt arbete med en styrelseportal – och man får den absolut bästa nyttan genom att använda samma portal för alla ens styrelseuppdrag.

Läs mer
Image module

Maya Hiort-Soele

Maya Soele

När du startar ett företag finns det många dokument, mycket information och affärsinformation, inklusive känsliga affärsdokument, som måste gå fram och tillbaka. Det var därför viktigt att kunna skapa struktur redan från början. Genom att ha alla dokument säkert förvarade och tillgängliga för alla på styrelseportalen var det enkelt att skapa överblick och arbeta strukturerat i denna uppstartsfas och fortsätta arbetet med advisory board.

Läs mer
Image module

Fler kundcase är på väg