Image module
0

Hybridmöte

- delta fysiskt och online i samma styrelsemöte

Hybridmöte kombinerar det fysiska och virtuella styrelsemötet, vilket är ett nytt mötessätt som alltmer börjar att få en form. Det finns många anledningar till detta, dels under Corona har man sett värdet i att mötas digitalt och samtidigt har man funnit att det kan bidra till att minska kostnaderna för både transport och tid. Det kan bidra till att öka effektiviteten och minska kostnaderna på samma gång. Med BetterBoard Styrelseportal har du möjlighet att planera dina styrelsemöten i Interactive Annual Wheel och därigenom planera om några av mötena ska vara hybridmöten/videomöten för att spara tid och resurser. Skapa en professionell styrelse med fokus på att optimera processer och minska kostnaderna och samtidigt ge miljön en ”tanke”.

Det är också superenkelt och enkelt att använda videokonferensfunktionen på BetterBoard-portalen. Det kräver varken nedladdning eller installation, bara ett enda klick och du är igång med ditt videomöte.

Med kortprogramvara från BetterBoard har du hög säkerhet. Styrelsens konfidentiella och känsliga handlingar säkras på extremt hög nivå med styrelseportalen. Styrelseportalen kräver ingen integration eller installation. Du kan logga in direkt oavsett var du befinner dig och på vilken enhet du vill arbeta från.  Detta gäller även om du ska delta i ett styrelsemöte virtuellt. På portalen har du möjlighet att komma åt det planerade styrelsemötet digitalt.

En växande trend för hybridmöten

Under Corona såg näringslivet värdet av videomöten och hybridmöten. Många företag ser möjligheterna till besparingar på både klimat, transporter och inte minst tidsåtgång, vilket i slutändan kommer att öka produktiviteten i de anställdas arbete. Detta gäller även i styrelserummen. Hybridmötena gör det möjligt att ha några på videokonferens och andra fysiskt närvarande.

Här är några av fördelarna du får av att använda hybridmötesfunktionen:

Minskad tidsåtgång och kostnader

  • Genom att använda videomöten har du mer tid till förberedelser – ända fram till mötesstart.
  • Transportkostnaderna kommer att minska avsevärt då videokonferensen kan hållas var som helst, och du är därför inte beroende av att vara på samma plats

Effektivisering av styrelsemötena

  • ”Small talk” före och under möten minskar, och kan ligga till grund för ett mer produktivt möte.
  • I och med videomötet uppstår en oskriven regel att endast en person talar åt gången, vilket skapar mer struktur, utan att tappa den icke-verbala kommunikationen.

Avstå från möten både online och fysiskt

Med möjlighet att hålla hybridstyrelsemöten direkt på portalen ger det din styrelse obegränsade möjligheter att hålla nästa styrelsemöte på utsatt tid, oavsett om man är förhindrad av sjukdom eller resor. Då har du möjlighet att koppla på hybridmötet. På många sätt kan man säga att man får det bästa av två världar när man kombinerar det fysiska mötet med det virtuella deltagandet.

Exempel på fördelar med hybridstyrelsemöten:

  • Ökad flexibilitet genom möjlighet till fysiskt och virtuellt deltagande
  • Effektivt – onlinemöten är mer ”verkställande”
  • Alla kan delta samtidigt i realtid ”ansikte mot ansikte”
  • Tidsbesparande (ingen transporttid)
  • Möjlighet att enkelt spela in och spara styrelsemötet
  • Miljövänligt (mindre transporter)

Du kan komma åt hybridmötesfunktionen från både dator, surfplatta och smartphone. Det ger dig möjlighet att få tillgång till dina handlingar oavsett var du befinner dig. Du kan även skriva under med E-signatur och samtidigt delta i ett styrelsemöte digitalt.

Hybridmötesfunktionen på BetterBoards styrelseportal kan användas med alla kända videomötestjänster som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype och många fler, så att du kan hålla hybridmötena direkt på styrelseportalen.

Infoga Zoom-möteslänken via hybridmötesfunktionen på BetterBoard-portalen

Infoga Microsoft Teams möteslänk via hybridmötesfunktionen på BetterBoard-portalen

Infoga Skype-möteslänk via hybridmötesfunktionen på BetterBoard-portalen

Infoga möteslänken till Google Meet via hybridmötesfunktionen på BetterBoard-portalen

Upplev BetterBoard-plattformen

Vill du testa funktionerna på BetterBoard-plattformen? Här kan du med fördel beställa en gratis provportal (utan någon form av åtagande).

Vill du ha en genväg för att få inblick i styrelseportalens möjligheter måste du boka en oförpliktigande 30 min. personlig online demo. Du kan välja en tid som passar dig här, och det är också enkelt att bjuda in gäster om du vill att fler ska delta.

Upplev styrelseportalen

Boka online demo
Prova portalen gratis
Skaffa mer information