Image module
0

Global uppgiftsfunktion

Den smidiga och enkla uppgiftsfunktionen på BetterBoards styrelseplattform säkerställer effektiv tilldelning av uppgifter till respektive användare.

Uppdragsfunktionen är ett effektivt hjälpverktyg för den enskilde medlemmen och inte minst för mötesledaren och sekreteraren som ofta ska tilldela de överenskomna uppgifterna.

Med ett enda klick kan du skapa en uppgift på styrelseportalen och tilldela den till den eller de personer som ska utföra uppgiften. Sätt samtidigt en deadline för uppgiften, så har du även möjlighet att välja om den ska vara privat, så att endast de inblandade kan se uppgiften.

Visa från din inloggningssida

Om du har en eller flera uppgifter får du snabbt en överblick över hur många pågående uppgifter du har via uppgiftsikonen på din inloggningssida. Den anger hur många du har och om en eventuell deadline har överskridits. Du kommer enkelt och snabbt åt dina uppgifter genom att klicka på ikonen och komma direkt till din uppgiftslista för respektive styrelse, kommitté, advisory board mm.

Se dina pågående uppgifter på BetterBoards inloggningssida med uppgiftsfunktion

Kommentera pågående uppgifter

Med kommentarsfunktionen är det enkelt att kontinuerligt uppdatera status/frågor mm för en given uppgift och du kan alltid välja att informera eventuella andra deltagare om den nya statusen för uppgiften. Varje statusuppdatering loggas så att du alltid kan se vem, vad och när information/kommentarer har lagts till uppgiften.

Automatiska påminnelser

Opgavenotifikationer til opgavefunktionen på BetterBoard Bestyrelsesportalen

En styrelseplattform ska göra det enkelt för användarna och BetterBoards uppgiftsfunktion har därför en automatisk påminnelsefunktion för alla uppgifter, så att du inte behöver ställa in dem själv. Därför skickar systemet en artig påminnelse vid förinställda tider, så att medlemmarna får bästa möjliga hjälp med att planera uppgiftsaktiviteterna. När en uppgift är klar kan du med ett enda klick ändra statusen till ”slutförd uppgift”, och den kommer att arkiveras i din lista över slutförda uppgifter.

Upplev värdet av en styrelseportal

Prova portalen gratis
Boka online demo
Få mer information